AKTUÁLNĚ / Společnost

Popis:
Autor / zdroj: Nina Adlof
6.3.2020

Ministryně Maláčová otevřela s klienty denní stacionář v Náchodě

NÁCHOD

Ve čtvrtek dopoledne byla u příležitosti návštěvy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové slavnostně otevřena nová budova Denního stacionáře Cesta Náchod.

„Pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního, mentálního či kombinovaného postižení a jejich rodinám je prvořadý úkol, který si jako město v oblasti sociálních služeb klademe. Proto jsem srdečně rád, že se nám podařilo najít vhodnou lokalitu, která umožní stacionáři lépe realizovat aktivity s ohledem na věkově širokou cílovou skupinu,“ uvedl při slavnostním otevření Jan Birke.

Starostu města doprovázeli také místostarostové – Pavla Maršíková a František Majer, při slavnostním otevření nechyběli ani zástupci dodavatelské firmy Průmstav Náchod, s.r.o. a projektanta společnosti PROXION.

„Do nových prostor se nabízí přinést dárek, a proto jsme se rozhodli s paní Krulišovou, která nás podpořila nemalou finanční částkou, při této příležitosti přispět na materiální vybavení stacionáře částku 30 tisíc korun,“ uvedla za Nadační fond Šárky Birke, který stacionář dlouhodobě podporuje, sama zakladatelka a společně předaly ředitelce Stacionáře Cesta Denise Voborníkové symbolický šek.

Ministryně Maláčová si nové prostory následně prohlédla společně s klienty, kteří je stejně jako řada hostů viděli úplně poprvé. „Nadšení bylo cítit na každém kroku, rekonstrukce se povedla a na klienty čeká opravdu mimořádně moderní a útulné prostředí s veškerým vybavením. Tady se sluší poděkovat za nápad a úsilí, které celému tomuto projektu od samého začátku věnovala, paní místostarostce Pavle Maršíkové, v jejíž gesci jsou právě sociální služby,“ dodal starosta Jan Birke

Stávající prostory v ulici Vítkova nedostačovaly kapacitou, do budoucna neumožňovaly rozšíření služeb a byly umístěné v nevhodné lokalitě, proto se město společně s vedením stacionáře rozhodlo zrekonstruovat budovu v ulici Na Vyšehradě. Do nových bezbariérových prostor bylo zakoupeno také vybavení a nábytek. Ve stacionáři je k dispozici tělocvična, která bude sloužit také pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Klienti budou moci využívat zimní zahradu, která je jakousi oázou klidu nejen pro lidi na vozíku, ale také jako zklidňující prvek. Další neméně důležitou součástí bude tzv. snoezelen – speciálně vytvořené prostředí se zvukem tekoucí vody, hudbou, světlem či vůní, které navozuje uklidnění. Klientům bude sloužit i přilehlá zahrada, kde budou zřízeny záhony se zeleninou. Do budoucna se uvažuje o realizaci zázemí drobné zvířectvo.

Rekonstrukce budovy včetně nákupu a instalace vybavení a nábytku probíhala od ledna 2019 do konce února 2020. Celkové výdaje na realizaci projektu činí více než 34 mil. Kč, z toho bezmála 30 mil. Kč bylo hrazeno z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Další 4 mil. Kč byly poskytnuty Královéhradeckým krajem. Klientům začne nové zázemí plně sloužit od začátku dubna, je počítáno s kapacitou 17 klientů, do budoucna s možností rozšíření až na 25.

Stacionář Cesta Náchod, z. ú., je nestátní nezisková organizace, která poskytuje pomoc osobám se zdravotním postižením při překonávání psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků jejich postižení. Pro tyto účely provozuje denní stacionář a odlehčovací službu.


Autor / zdroj: Nina Adlof

DALŠÍ ČLÁNKY

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové má zelenou. Rekonstrukce budovy na nám. Svobody začíná a vyjde téměř na 200 milionů korun

V pondělí podepsali zástupci Univerzity Hradec Králové a stavební společnosti Metrostav smlouvu, na základě které v následujících devatenácti měsících

Velkou cenu Hradce Králové ovládl Alois Kaňovský, zazářil i Pavel Bittner

Teplé počasí babího léta doprovázelo tradiční silniční závod v centru města Hradce Králové na Masarykově náměstí, který se konal v neděli 6. září 2020

Miliontý návštěvník na Flošně je očekáván v nejbližších dnech

Koupaliště Flošna je v provozu jedenáctou letní sezónu. Do miliontého návštěvníka chybí už jen přibližně 11 tisíc lidí.

DNES SE STALO

ŠKOLSTVÍ1. října 1863

byla v Praze otevřena první městská vyšší dívčí škola.

DOPRAVA1. října 1964

byl v Japonsku zahájen provoz vysokorychlostních vlaků – šinkansen. Trať spojila dvě největších japonská velkoměsta - Tokio a Ósaku. Maximální rychlost na trati byla 210 km/h. Tato trať byla okamžitým úspěchem, již tři roky po zahájení provozu bylo přepraveno 100 milionů cestujících.

DOPRAVA1. října 1973

byl ukončen provoz na poslední úzkorozchodné trati na Ostravsku.

POZVÁNKA OBRAZEM